• امروز دوشنبه سوم آبان 1400 

اخبار سازمان اوقاف

توزیع هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان راین

توزیع هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان شهرستان راین

رییس اداره اوقاف راین ازتوزیع هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان در آخرین روز از هفته مقاومت و توزیع بین مستمندان شهرستان خبر داد.

 شنبه 20 دی 1399   18  0      

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان ابراهیمی رییس اداره اوقاف راین از طبخ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان در آخرین روز از هفته مقاموت و توزیع بین مستمندان شهرستان خبر داد.
ابراهیمی با اشاره به این که در شهرستان راین بسته های حمایتی  بین مردم نیازمند توزیع می شود، خاطرنشان کرد: حمایت از نیازمندان و اقشار آسیب دیده از کرونا وظیفه مسئولین شمرده می شود.
رییس اداره اوقاف راین با بیان این که از ابتدای شیوع ویروس کرونا کمک های زیادی به افراد نیازمند شده است، خاطرنشان کرد: اداره اوقاف راین با تمام توان به دنبال کمک به نیازمندان و از بین بردن فقیر در شهرستان راین است.
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

آخرین اخبار