• امروز دوشنبه هفنم مهر 1399 

اخبار سازمان اوقاف

مطالب ویژه

.

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

در راستای رفع تصرف اراضی موقوفه در شهر ماهان 10هزار متر مربع املاک وقفی رفع تصرف و به وقف بازگشت داده شد

در راستای رفع تصرف اراضی موقوفه در شهر ماهان 10هزار متر مربع املاک وقفی رفع تصرف و به وقف بازگشت داده شد

به گزارش روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان کرمان به نقل از حمید مرتضوی سرپرست اوقاف و امور خیریه ماهان 10 هزار مترمربع از اراضی وقفی با ثبت و اسناد به وقف بازگشت داده شد

 سه شنبه 30 اردیبهشت 1399   32  0      


در راستای رفع تصرف اراضی موقوفه در شهر ماهان 10هزار متر مربع املاک وقفی رفع تصرف و به وقف بازگشت داده شد
به گزارش روابط عمومی اوقاف و امور خیریه استان کرمان به نقل از حمید مرتضوی سرپرست اوقاف و امور خیریه ماهان 10هزار مترمربع از اراضی وقفی با همکاری دادگاه ماهان به وقف بازگشت داده شد
مرتضوی ارزش تقریبی ملک رفع تصرف شده را بالغ بر 1 میلیاردو پانصد میلیون تومان برآورد کرد و افزود :در راستای احیاء موقوفات و بازگشت اراضی وقفی به اصل خود از هیچ کوششی فروگذار .نخواهیم بود
سرپرست اوقاف ماهان این میزان ملک بازگشت داده شده رامربوط به موقوفه اسدالله خبازدرماهان دانست،و افزود: دردوسال اخیر با تلاش فراوان و همکاری ارزشمنداداره ثبت واسنادو
   .دادگاه ماهان 80 سند باارزش از موقوفات ماهان رفع تصرف و با حکم قضایی به وقف بازگردانده شد، که ارزش مالی بسیار بالایی برای موقوفات داشته است
حمید مرتضوی 400هکتار اراضی دوروستای مهچال و شغین از توابع ماهان و رقبه موقوفات آستان شاه نعمت الله ولی،با موقعیت تجاری وبا ارزشی بالغ بر 3 میلیارد تومان را از اقدامات ارزشمند .اوقاف ماهان در دوسال اخیر دانست و افزود در روزهای آینده اخبار بسیار خوبی در حوزه احیاء موقوفات ماهان منتشر خواهد شد
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر